You are here

Truyện cười nghề nghiệp

Truyện cười nghề nghiệp: Tưởng được lên chức

Hai người bạn thân lâu ngày mới gặp nhau. đọc tiếp ...

Phải làm điều đó

Bác sĩ nói với bệnh nhân:

- Ông bị cảm cúm, nên kiên nhẫn chờ khỏi bệnh. đọc tiếp ...

Đừng hi vọng điều đó

Một sĩ quan cảnh sát bắt một người lái xe dừng lại vì anh ta đang phóng quá tốc độ trên đường, anh ta phân giải: 

- Nhưn đọc tiếp ...

Cả thế giới cũng phải chờ

World Wide Wait trở thành định nghĩa mới của WWW khi đường truyền quá chậm. đọc tiếp ...

Bác sĩ cũng đầu hàng

Bác sĩ nói với bệnh nhân:

- Ông bị huyết áp cao đấy!
đọc tiếp ...

Hiểu không

Hai người bạn là phi công và tài xế taxi muốn giới thiệu công việc của mình với nhau. đọc tiếp ...

Pages